lena AB 2.png

Personalutveckling

Projektledning

Chefscoach

Konflikthantering

XC9L2902.jpg

Alla människor, medarbetare, ledare, chefer är värda att känna sig betydelsefulla, kompetenta och omtyckta! Det leder till effektivare arbetsplatser, vilket ger bättre lönsamhet.

Senaste nytt!


Denna webbsida är under omkonstruktion. Den kommer att bli klar under hösten.

Trevlig sommar! / Lena


© Lena Nordlander AB 2015, Nyadal 411, 872 94 Sandöverken, 070-265 60 59